Med indførslen af den nye 3. division, fra sæsonen 2021/22, består Herre-DM nu af fire forskellige sportslige niveauer med 12 klubber på hvert niveau (48 klubber i alt).

Dannelsen af den nye 3. division blev til via en opsplitning af den tidligere 2. division hvor 24 klubber blev konverteret til 12 klubber i 2. division og 12 klubber i 3. division via en overgangssæson 2020/21 med ekstraordinær op- og nedrykning mellem rækkerne.

Baggrunden for dannelsen af en 3. division er, at skabe bedre sammenhængskraft mellem 2. division og 3. division og igen mellem 3. division og Herre-DS – her tænkes både i forhold til det sportslige niveau mellem rækkerne og klubbernes struktur (fx stadionkrav, kluborganisation og økonomi). Det skal bane vejen for, at det bliver nemmere at drive en fælles udvikling indenfor hver række. Førhen kunne forskellen være meget stor mellem fx nedrykkere fra NordicBet LIGA (fx FC Helsingør som var nedrykker til 2. divisioni sæsonen 2019/20 med en fuldtidsprofessionel trup og et nyt stadion) og oprykkere fra Herre-DS, med en trup på amatørbasis og beskedne stadionfaciliteter (fx Vejgaard, som var oprykker til 2. division i sæsonen 2019/20).

Den nye turneringsstruktur skal gerne sikre, at 2. division ”får mulighed for på sigt at hæve overlæggeren og derved begrænse det sportslige og strukturelle gab mellem NordicBet LIGA og 2. division”. For klubberne i 3. division gælder det om at finde et passende leje mellem de krav der stilles til klubberne og de muligheder og ressourcer der rent faktisk er til rådighed. Det er vigtigt, at 3. division finder sin rolle i forhold til fx den samlede talentudviklingsindsats i dansk fodbold så 3. division derved medvirker positivt til at udvikle og opsamle talenter til/fra de højere rangerende klubber. 3. division er langt hen ad vejen en del af et fællesskab med klubberne i 2. division. Der er et fælles koordinerende udvalg, med repræsentanter fra begge rækker, som i samarbejde med turneringsadministrationen driver den fælles udvikling i rækkerne. Et eksempel på det er at de 24 klubber i de to rækker har en fælles digital platform hvor alle kampe streames m.v.  

Et andet aspekt er, at alle rækker nu har den samme turneringsstruktur med 22 runder i et grundspil og et slutspil over 10 runder hvor man møder sine direkte modstandere hjemme/ude i kampen om oprykning eller at undgå nedrykning. Kombinationen af kampe mellem ligestillede klubber i slutfasen, herunder de dobbelte såkaldte ”head to head opgør” skal være med til at skærpe klubberne og gerne øge interessen om 3. division.