Privatlivspolitik

I forbindelse med din interaktion på 3-division.dk, din brugerprofil på LigaLogin og/eller din kommunikation med os, behandler vi en række personoplysninger om dig. På baggrund af databeskyttelsesforordningen skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine data, og det kan du læse mere om nedenfor. Det er vigtigt for os at understrege, at vi behandler dine personoplysninger på sikker og fortrolig vis.

Bemærk venligst, at vores hjemmeside og andre digitale platforme kan indeholde links til tredjepartwebsites/digitale platforme, der kan have interesse for dig. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer disse websites/digitale platformes privatlivspolitikker og –procedurer, inden du anvender dem.

1. Dataansvarlig

Divisionsforeningen er dataansvarlig for de personoplysninger, der benyttes i forbindelse med din ageren på 3-division.dk, og vores kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Divisionsforeningen
DBU Allé 1
2605 Brøndby

CVR: 86836319

E-mail: [email protected]

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected].

2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine almindelige personoplysninger til et eller flere af disse formål:

 • at administrere og tilbyde produkter og services, som du har bedt om eller udtrykt interesse i
 • at administrere konkurrencer og andre tilbud, som du deltager i
 • at kommunikere med dig hvis ydelsen, du har bedt om, ikke er tilgængelig
 • at personliggøre og forbedre din oplevelse på vores platforme
 • at udføre markedsundersøgelser, som kan forbedre din oplevelse og vores produkter og services
 • at indsamle din aktivitet på vores digitale platforme
 • at skabe en individuel profil for dig, der gør, at vi kan respektere dine ønsker
 • at personliggøre og skræddersy den kommunikation, vi sender ud til dig
 • at forebygge eventuel svindel

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger.

3. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • På grundlag af et samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a)
 • Som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 • Som følge af, at Divisionsforeningen er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c)
 • Fordi det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra e)
 • Fordi det er nødvendigt for, at Divisionsforeningen kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for, at Divisionsforeningen kan opfylde sine forpligtelser overfor dig. Hvis du ikke afgiver de påkrævede oplysninger, kan Divisionsforeningen ikke tilbyde den ønskede service.

4. Kategorier af personoplysninger

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt eventuelle fodboldrelevante oplysninger som din favorit klub.

Når du interagerer på vores digitale platforme, kan vi også automatisk indsamle følgende oplysninger om dit besøg. Det er primært for at hjælpe os med at forstå, hvordan vores besøgende bruger vores digitale platforme, så vi kan skabe bedre indhold og mere relevant kommunikation:

 • Hvordan du har nået vores digitale platform og den internetprotokol (IP) -adresse, du har brugt
 • Din browsertype, versioner og plug-ins og dit operativsystem
 • Hvilke pop ups eller push beskeder, du har set
 • Hvilket indhold du har ’liket’ eller delt
 • Hvilke videoer du har set og hvor længe
 • Hvilke annoncer du har set eller interageret med på vores platforme
 • Din rejse gennem vores digitale platform, herunder hvilke links du klikker på og eventuelle søgninger, du har lavet, hvor længe du har været på en side og andre interaktioner
 • Dit tilhørsforhold til en favoritklub
 • Oplysninger, du udfylder i formularer

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre

 • du udtrykkeligt samtykker hertil,
 • det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller
 • såfremt Divisionsforeningen er retligt forpligtet hertil.

Vi kan dele dine data med samarbejdspartnere, annonceringsnetværk og/eller sociale medier med det formål at vælge og vise relevante annoncer til dig via disse netværk/platforme og til søgemaskiner og analyseleverandører.

Vi anvender f.eks. Facebooks 'Custom Audience' service. Med denne tjeneste kan vi vise dig personlige annoncer, når du besøger Facebooks sociale medieplatforme. Det virker ved at konvertere din e-mailadresse til et unikt nummer, som Facebook bruger til at matche til unikke numre, som Facebook genererer fra e-mailadresser til sine brugere. Du kan altid blokere Facebook i brugen af denne via din Facebook profil.

Divisionsforeningen benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Divisionsforeningen. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål.

Divisionsforeningen forbeholder sig retten til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder Spillemyndigheden, SKAT, SØIK og politiet, såfremt der er mistanke om snyd, misbrug eller anden kriminel adfærd.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande

Divisionsforeningen bestræber sig på, at dine personoplysninger opbevares indenfor EU og EØS.

I Divisionsforeningen bruger vi Microsoft, som vi har indgået databehandleraftale med. Microsoft har underleverandør er i lande udenfor EU og EØS. Det drejer sig f.eks. om følgende lande: Japan, USA, Argentina. Canada og Mexico. Du kan til enhver tid se den opdaterede liste over disse underleverandører under Subprocessor/Core Online Services Subcontractor List på deres hjemmeside.

Vi har sikret os, at de fornødne garantier er på plads i forhold til en eventuel overførsel af dine data til disse tredjelande: de pågældende underleverandører har indgået EU Kommissionens standardkontrakt "Standard Contractual Clauses".

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Dine personoplysninger indsamles ved, at du selv indtaster dem i vores systemer og ved din interaktion på vores digitale platforme, hvorefter de kan blive suppleret ved en efterfølgende kontakt med dig.

8. Cookies

3-division.dk anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som gør det muligt at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens elektroniske enhed med det formål at registrere, hvordan du navigerer på vores digitale platforme ved hvert besøg. Du kan til enhver tid slette eller blokere for cookies på din computer. Bemærk, at du ved at blokere cookies risikerer, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Vi anbefaler at du læser vores cookiepolitik her.

9. Opbevaring af dine personoplysninger

Divisionsforeningen vil i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1 (e) alene opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at forfølge de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles. Divisionsforeningen sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Vi tager sikkerheden for dine personlige oplysninger seriøst. Divisionsforeningen sikrer, at opbevaringen af dine personoplysninger sker sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dine personoplysninger lagres i en krypteret database. Ved din færden på vores platforme bruger vi industristandard Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi til at beskytte dine oplysninger.

Derudover har vi sikkerhedsprocedurer på plads for at beskytte vores papirbaserede systemer og computerbaserede databaser mod tab og misbrug, som vi kun giver adgang til, når det er absolut nødvendigt. Vi har desuden strenge retningslinjer for brugen af personoplysninger i vores systemer og databaser.

Hvis din adgang til bestemte områder på vores digitale platforme kræver adgangskode, er du ansvarlig for at holde din adgangskode sikker og fortrolig. Du må ikke dele eller oplyse din adgangskode med andre.

Divisionsforeningen forbeholder sig retten til at ændre nærværende retningslinjer samt procedurer for behandling og opbevaring af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. I så fald vil du blive informeret herom, og du vil få mulighed for at slette eller tilbagekalde dine oplysninger.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på e-mail: [email protected].

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, forudsat at dette ikke har nogen negativ indflydelse på andre menneskers rettigheder og friheder.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Såfremt du ønsker at få korrigeret dine oplysninger, skal du kontakte os på e-mail: [email protected].

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Samtykke
Hvis Divisionsforeningen behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække samtykket ved at kontakte os på [email protected]. Herefter behandler vi ikke længere dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagetrækker et samtykke, vil Divisionsforeningen ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Datatilsynet opfordrer til, at du altid først tager kontakt til den virksomhed eller organisation, som du mener udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelsesloven. Du skal have deres forklaring på sagen.

12. Revidering af privatlivspolitikken 

Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.

13. Aktører i 3-division

Såfremt du er aktør i Divisionsforeningen henvises til din ansættelseskontrakt – for spillere kontraktens Pkt. 12.3. hvor anvendelsen her sker til eksekvering af klubbernes ret til fælles markedsføring af turneringen.

 

Version 1.2, 22. februar 2023